Logo biura podróży III Millenium Travel

Jak rezerwować?

 1. Aby wybrać ofertę odpowiadającą Państwa preferencjom należy skorzystać z naszej wyszukiwarki ofert. Po wybraniu parametrów wyszukiwania, wyświetlone zostaną oferty wraz z szczegółami dotyczącymi terminu, hotelu, wyżywienia oraz ceny podróży.

 2. Klikając  w wybraną ofertę pojawią się dokładne informacje dot. min. lotnisk, godziny lotów. Chcąc przejść do dalszej części rezerwacji należy kliknąć „Dalej”

 3. Uważnie wypełnij formularz zgłoszeniowy

 4. Po sprawdzeniuprzez naszego pracownika dostępności miejsc oraz ostatecznym potwierdzeniu kosztu wyjazdu, nasz konsultant skontaktuje się bezpośrednio z Państwem telefonicznie. Po potwierdzeniu przez Państwa chęci udziału w imprezie, przesyłamy na podany przez Państwa adres e-mail:
  • Umowę
  • Zgłoszenie
  • Warunki Uczestnictwa
  • Ofertę handlową
 5. Po zapoznaniu się z umową, warunkami uczestnictwa oraz ofertą handlową należy:
  • czytelnie podpisać każdy  dokument
  • dokonać przelewu na wymieniony w dolnej części umowy nr. konta zgodnie z instrukcją opisaną w umowie.
  • podpisane dokumenty oraz potwierdzenie przelewu należy odesłać mailem na adres korespondującego z Państwem konsultanta
 6. Podpisanie umowy i potwierdzenie wpłaty jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji i dokonaniem zakupu. Wpłaty należy dokonać w dniu zawarcia umowy - gwarantuje to utrzymanie rezerwowanych miejsc. W zależności od terminu wylotu/wyjazdu vouchery podróżne zostaną Państwu dostarczone drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail

Ważne!!

 • Nie dokonanie przelewu w dniu zawarcia umowy powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 • Przyjmowane są tylko oryginalne potwierdzenia wygenerowane poprzez stronę internetową  banku w (PDF)  z którego dokonywany jest przelew lub skan/fax potwierdzenia wydanego w placówce banku.
Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacji usług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.